Wat zijn ongewenste intimiteiten?

Wat de 1 normaal of leuk vindt, kan de ander absoluut niet waarderen. Van ongewenste intimiteiten is sprake wanneer een gedrag als ongewenst, vervelend, hinderlijk of bedreigend wordt ervaren.

Hoe kun je ermee omgaan?

Praat er over! Hoe dan ook, in de praktijk blijkt dat het heel moeilijk is om op een goede manier te reageren op ongewenste intimiteiten. Probeer die ene medestudent of docent zoveel mogelijk proberen te mijden. Praat er in ieder geval over. Met de persoon zelf of als dat te moeilijk is, met de studieadviseur of studentendecaan of met een vertrouwenspersoon ongewenste intimiteiten.